вторник, 10 ноември 2009 г.

Как Пан Гу сътворил света - китайска митология


В началото Вселената представлявала тъмен хаос с формата на кръгло яйце. Тя не била разделена на Небе и Земя, нито на Ден и Нощ. Огромният великан Пан Гу спял, свит на кълбо, сред Хаоса. В продължение на 18 000 години той лежал така, потънал в дълбок сън, и ставал все по-голям и по-голям, докато придобил гигантки размери. Накрая Пан Гу се събудил. Тъй като не бил доволен от Хаоса, който го заобикалял, счупил яйчената черупка с помощта на брадва и длето.
В резултат на това Вселената се променила рязко. Светлата чиста материя се издигнала нагоре и се превърнала в Небе, а плътната тежка материя потънала и образувала Земята. Пан Гу се притеснявал, че Небето и Земята може да се слеят и затова застанал по средата и подпрял Небето с главата си, за да го отдели от Земята.
През този период Небето всеки ден се издигало нагоре с един джан (равен на 3,58 м), Земята нараствала с един джан и Пан Гу също пораствал с един джан. Този растеж продължил още 18 000 години. За това време Пан Гу станал изключително висок, а разстоянието между Земята и Небето вече било 90 000 ли (равно на около 48 270 км). Пан Гу стоял там самичък и не позволявал на Небето и Земята да се съединят отново да се сринат в Хаоса.Изминали много години. Пан Гу твърде дълго подпирал Небето и страшно се уморил. Накрая легнал върху Земята и издъхнал. Дъхът му се превърнал във ветрове и облаци, гласът му - в гръмотевица, лявото му око станало слънце, а дясното - луна, от сребърната му брада произлезли звездите, ръцете и краката му образували четирите краища на света, а тялото му - Петте свещени планини (петте най-известни планини в Китай).
Кръвта на Пан Гу дала началото на буйни реки, вените му се превърнали в пътища и пътеки, мускулите му станали плодородни земи, кожата на тялото му и гъстите му коси се преобразили в прохладни гори, сочни треви и красиви цветя, от зъбите и костите му се образували метали и камъни, от костния мозък - перли и нефрити, а потта му станала на дъжд и роса, които овлажнили Земята. Така бил създаден свят, който бил подходящ за живота на човешките същества.

Снимките са взети от 1, 2, 3.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...