вторник, 7 юли 2009 г.

ГАТАНКИ - 3 част

31)
Бисери се проронили
по поляни, по могили;
черно харо ги пиляло,
ясно слънце ги събрало

32)
Бял и черен, уж безцелно,
вечно ходят неразделно.

33)
Колко му дълга снагата,
дваж му са дълги краката,
Триж му са леки крилата.
само си хвърка и пее,
и се пред мухи гордее,
че му е остър ханджаря,
та се страхува и царя.

34) Шарена тояга през полето бяга.

35)
В шушулчица се ражда,
в гърненецето умира,
а всеки му се радва,
кога добре увира.

36)
В равна нива все отбор юнаци,
всички имат вирнати мустаци.

37)
Свещи горят по полето
на окрито под небето,
вятър духа – не гаси ги,
слънце грее – не топи ги.

38)
Ти го биеш тупа-тупа,
а то брашно куп натрупа.

39)
Аз го бия както мога,
а то дига вик до бога.

40)
Два юнака, два близнака,
път пътуват, другаруват,
всякъде всичко разузнават,
а сами се не познават.

41)
Мъдра баба Сиволана
в пазвата си скри балкана.

42)
В прости дрехи, като роб,
брада има, като поп,
рога има, като вол,
сутрин, вечер ближе сол.
Що е? – скоро отгадай!
Хайде, бързо, не се май!

43)
Рибар без сак, без мрежа,
край гьол за риба чака.
Но хваща той обаче
такваз, която квака.

44)
Да е лед – не е лед.
да е мед – не е мед,
а се топи като лед
и е сладко като мед.

45)
Хем е риба, хем бозайник,
на мухите стар познайник,
криле има без пера,
а крака без стъпала.

46)
Мели, мели воденица,
нито брашно, ни пшеница.

47)
На слънцето прилича
и слънцето обича,
наесен го отсичат,
децата го обичат.

48)
Сутрин ходи бубалаза
и на буба май си мяза;
на пладнина – на два крака,
ала не е кос, ни сврака;
вечер на три се подпира
и в тях сили не намира,
та се чуди и се мае,
как да ходи, сам не знае.

49)
Бонбонета червени
с опашчици зелени.

50)
Живо, сиво, скокливо
и безмерно страхливо,
зеле му е обеда,
в трънката спи и гледа.


Отговори:
31) Роса
32) Човекът и сянката му
33) Комарът
34) Змия
35) Фасул
36) Класове в нива
37) Минзухари
38) Сито
39) Тъпан
40) Очите
41) Мъглата
42) Козел
43) Щъркел
44) Захар
45) Прилеп
46) Часовник
47) Слънчоглед
48) Човекът
49) Череши
50) Зайче


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...