петък, 27 ноември 2009 г.

Кой е по-умен?

Едно момче отишло на гости на чичо си. Играло си то на двора и се прибрало в къщата в къщата цялото оваляно в кал.
- Ха сега иди да се измиеш и да си сложиш чисти дрехи - рекъл му чичото.
- Ех, защо да се мия и да се обличам, като след малко пак ще се изцапам! Тъй ще си стоя - отвърнало момчето.
- Добре, стой си така - казал човекът и тръгнал да си върши някаква работа в плевнята.
Поседяло момчето, поседяло и се зачудило - няма ли най-сетне да обядват тези хора?
Отишло в плевнята и рекло:
- Чичо, много съм гладен. Няма ли да обядваме вече?
- Няма, чичовото, няма. Защо ли да обядваме, като след малко пак ще огладнеем? - засмян му отвърнал човекът.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...