понеделник, 30 ноември 2009 г.

Кой е по-трудолюбив?

Един селянин пратил големия си син на нивата да вади картофи. След него тръгнал и по-малкия му брат.
Стигнали те на нивата, ала вместо да хванат мотиките, седнали и се разприказвали.
По едно време дошъл бащата.
- Ти какво правиш? - сопнал се той на големия си син.
- Ами нищо - промърморил той.
- А ти? - обърнал се бащата към малкия.
- Помагам на бате - отвърнал бързо той, понеже не чул какво е казал брат му.
- Добри работници, няма що! - рекъл бащата. - Единият нищо не прави, а другият му помага!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...